BẢN TIN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ  PHÁT HÀNH 15/9/2016
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15-9-2016
FAX TRANSMISSION (1)
Thông báo về việc lập/hoàn thiện và đệ trình Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016
FAX TRANSMISSIONS (2)
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ kế toán và chuẩn bị lập/đệ trình báo cáo tài chính và hồ sơ kê khai và Quyết toán thuế năm 2016
FAX TRANSMISSIONS (3)
Thông báo về việc tham gia chứng kiến kiểm kê phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2016.
FAX TRANSMISSIONS (4)
Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2016
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/4/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/4/2017
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 30/04/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 30/04/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 31/05/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 31/05/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/06/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/06/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 30/06/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 30/06/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/07/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/07/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/08/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/08/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/09/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/09/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 30/09/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 30/09/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/10/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/10/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ  15/11/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/10/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/11/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/11/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/12/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15/12/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 31/12/2017
ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 31/12/2017 được cập nhật các Thông tư, Nghị định và các văn bản mới ban hành.
Văn phòng  Hà Nội
Số 2, Ngách 26/15 Phố Huy Du, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngVăn phòng  Hải Phòng
Số 16, Lô VP-05, Khu đô thị Việt Phát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngKết nối với chúng tôi
Liên kết