FAX TRANSMISSIONS (2)

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ kế toán và chuẩn bị lập/đệ trình báo cáo tài chính và hồ sơ kê khai và Quyết toán thuế năm 2016FAX TRANSMISSIONS

 

 

Gửi (To)           : Ban Giám đốc/Board of Directors

Đồng KG (C/c): Kế toán trưởng/Chief accountant

Quý Công ty/ The Company

 

Tổng số tờ/Total page (including this): 03 pages

Từ (From):  Ms. Phạm Thị Thúy Hằng

                    Phó Tổng Giám đốc/Vice G. Director

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh

(Anh Consulting and Auditing Company)

Fax :  (84-4) 3556 8635

Ngày (Dated):   19 /11/2016

To confirm receipt, or if you do not receive all pages, please call: Tran Thi Hang (Tel: 84-313 736 866 ext: 801 or Ngo Tra My (Tel: 84-4 3 5568636 ext: 0)

 

Nội dung: Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ kế toán và chuẩn bị lập/đệ trình báo cáo tài chính và hồ sơ kê khai và Quyết toán thuế năm 2016/Ref: completion of accounting documents, books and preparation/submission of 2016 Financial Reports as well as tax declaration and returns.

 

Thưa Quý Công ty,

Dear Sirs/ Madams,

 

Căn cứ theo Luật quản lý thuế, chế độ tự kê tự khai của doanh nghiệp mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt bất lợi bởi chế độ phạt rất rõ ràng cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện công việc kế toán mà không nắm được hết các quy định của luật định./ Based on the law on tax management, self declaration/ payment of tax would offer the company a lot of advantage but also bring a lotof  disadvantage when a strong and clear penalty scheme is applied for companies that they did not perform the accounting works in accordance with the law on accounting and tax

 

Căn cứ vào các quy định tại luật thuế Luật thuế TNDN, TNCN các văn bản hướng dẫn hiện hành về thuế và kế toán/Pursuant to regulations stipulated in Law on Value Added Tax (“VAT”), Corporation Income Tax (“CIT”) and current legal documents on tax and accounting.

 

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh xin trân trọng thông báo tới Quý Công ty về việc thực hiện hoàn thiện hồ sơ kế toán để chuẩn bị cho việc kê khai và Quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2016 với các bước công việc liên quan đến hoàn thiện hồ sơ kế toán năm 2016/Anh Consulting and Auditing Limited Company would like to advise you on following procedures on completion of accounting doc/ books to prepare and submit 2016 financial reports as well as tax declaration and returns:

 

-   Công ty cần rà soát lại toàn bộ các hạch toán kế toán đã được ghi nhận trong năm tài chính 2016/ The company should review all transactions recorded in 2016

-   Đối chiếu chứng từ và hạch toán sổ sách/ Reconcile between accounting docs and recording for comformity

-   Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hóa đơn chứng từ ghi nhận có phù hợp và đầy đủ hay không? /Verify the legality and reasonability of supporting docs (receipts, invoice,…) and those were recorded  fully and in conformity with law  or not?

-   Thực hiện loại các chi phí không phù hợp và không phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty cho mục đích Quyết toán thuế TNDN/ Self Eliminate the non-deductible expenses for 2016 CIT finalization purpose.

-   Lập các bảng phân bổ năm và đối chiếu số dư lên sổ sách cho phù hợp/ Prepare the depreciation and allocation of fixed assets, long term – short term prepaid expense and reconcile to accounting books.

-   Lập báo cáo tài chính năm 2016 và các mẫu biểu khác theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam (Bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC năm 2016,…)/ Prepare the 2016 Financial Statement and other related form under the VAS regulation (Trial balance, balance sheet, profit & loss, cash follow, note of explanation,….).

-   Lập hồ sơ Quyết toán thuế TNDN năm 2016/ Preparation of 2016 CIT finalization

-   Lập hồ sơ Quyết toán thuế TNCN năm 2016/ Preparation of 2016 PIT finalization

-   Đối chiếu các báo cáo và hồ sơ quyết toán thuế với sổ sách trước khi nộp các hồ sơ lên cơ quan chức năng hoặc các bên thứ 3/Reconcile financial reports and tax finalization to the accounting books before submitting to authorities or other third parties

-   In ấn sổ sách kế toán và lưu file chứng từ/ Print out and file the accounting books

 

Liên quan đến các hồ sơ kê khai và quyết toán thuế (thuế TNDN, TNCN, nhà thầu,…) được thực hiện theo biểu mẫu chuẩn của Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết luật quản lý thuếvà có thể tham khảo trên phần mềm quản lý thuế 3.4.1. Riêng đối với thuế Môn bài thì doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai nếu không có sự thay đổi về vốn góp trong năm mà doanh nghiệp sẽ nộp theo mức quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP

 

Regarding tax dossier for declaration and finalization (CIT, PIT, FCT,.., they are  required to  perform under the standard form of Circular 151/2014/TT-BTC and Circular No. 92/2015/TT-BTC guiding details the law on tax management and the company can refer the Tax support software HTKK 3.4.1. For Business fee, the company is not required to prepare and submit if the company does not have any change on capital during the year, the company only paid based on regulation of Decree No. 139/2016/NĐ-CP

 

Thời hạn nộp các hồ sơ khai quyết toán thuế cũng như nộp thuế đối với các hồ sơ khai thuế không muộn hơn ngày 31/3/2017

 

Deadline for submission of tax finalization as well as tax payment of 2016 is no later than 31/03/2017

 

Liên quan đến các vấn đề trên, chúng tôi, với tư cách là một nhà tư vấn chuyên nghiệp rất mong có cơ hội cập nhật những thông tin cần thiết như trên để Quý Công ty nắm rõ hơn nhằm tránh được những rủi ro về thuế và pháp luật không đáng có trong quá trình hoạt động kinh doanh của Quý công ty /As a professional consulting firm, we hope to have opportunity to update above information for the company’s reference and action.

 

Trong trường hợp Quý Công ty cần có sự trợ giúp gì hoặc các mẫu biểu để thực hiện các quy định như nêu ở trên, vui lòng liên hệ với Ông Ngô Đức Hưng theo số điện thoại: 04 3 556 8636/In case, the company need any assistance or forms as presented above, please do not hesitate to contact Mr Ngo Duc Hung at telephone number 04 3 556 8636.

 

Trân trọng,

Yours sincerely,

 

 

 

Phạm Thị Thúy Hằng

Phó Tổng giám đốc/Vice G. Director

 

 
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng  Hà Nội
Số 2, Ngách 5/14 Đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngVăn phòng  Hải Phòng
Số 16, Lô DO-05, Khu đô thị Việt Phát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngKết nối với chúng tôi
Liên kết