BẢN TIN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ PHÁT HÀNH 15/9/2016

ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 15-9-2016

Trong số này 

 Kỳ 15-9-2016

 

Nội dung                                                                                                                  Trang

            

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                                                                                                      2

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                                                                                                  3

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                                                                                                 4

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                                                                                      5-7

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                                                                                            8-9

 

CÁC VĂN BẢN MỚI                                                                                                                                                              10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 

Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Theo Công văn 3961/TCT-KK ngày 30/8/2016 của TCT, trường hợp Công ty A có dự án đầu tư Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm tại Khu Công nghiệp B và đã được Ban Quản lý các KCN Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm có tiến độ sản xuất chính thức tháng 10/2015 thì việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện như sau: (i) Trong giai đoạn đầu tư, Nhà máy chưa đi vào hoạt động (trước tháng 10/2015): Công A lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc khai thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty A. Trường hợp Công ty A không bù trừ số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh là không đúng quy định, Công ty phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Trường hợp sau khi điều chỉnh lại, dẫn đến phát sinh số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp thấp hơn số tiền thuế giá trị gia tăng đã thực nộp NSNN thì số tiền đã nộp chênh lệch được xác định là nộp thừa và Công ty được xử lý số tiền nộp thừa theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC (ii) Khi dự án đầu tư là Nhà máy xuất chế biến thực phẩm đã chính thức sản xuất (từ tháng 10/2015): Công ty A phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư để bàn giao cho Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Chính sách thuế GTGT

Theo Công văn 4066/TCT-CS ngày 7/9/2016 của TCT, trường hợp Công ty A qua hai lần chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp do chuyển nhượng vốn góp nhưng không thay đổi tên gọi doanh nghiệp, mã số thuế, ngành nghề và loại hình kinh doanh, hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi thì: (i) Nếu Công ty đảm bảo điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu thì

giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên theo quy định.(ii) Trường hợp Công ty không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế trong 2 lần chuyển đổi sở hữu thì phạt Công ty đối với hành vi vi phạm về đăng ký thuế theo quy định.

Chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư

Theo Công văn 8530/TCHQ-TXNK ngày 5/9/2016 của TCHQ, trường hợp hàng hóa của Công ty A nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng nhưng trong thời gian chờ các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và xác định loại hàng hóa thuộc/không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thực tế sử dụng cho dự án ưu đãi đầu tư thì sẽ được trả lại tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Trường hợp Công ty chưa có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chưa đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tại Cục Hải quan thì để có cơ sở miễn thuế cho dự án, Công ty thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và đến Cục Hải quan để đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

Cua hang Vineco.jpg

                                                                                   2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

 

1.png

Quyết toán lợi nhuận còn lại giai đoạn cổ phần hóa

Theo Công văn 4014/TCT-DNL ngày 5/9/2016 của TCT, trường hợp Công ty A có trách nhiệm khai, nộp, quyết toán lợi nhuận còn lại đến thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu theo tờ khai mẫu số 02A/QT-LNCL. Trường hợp sau quyết toán lợi nhuận còn lại đến thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu nêu trên, Công ty A có số tiền lợi nhuận còn lại đã nộp thừa vào NSNN thì Công ty được hoàn trả theo quy định.

Chi phí hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội

Theo Công văn 3889/TCT-CS ngày 29/8/2016 của TCT, trường hợp các khoản chi của doanh nghiệp để hỗ trợ cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp để phục vụ hoạt động của các tổ chức này được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động liên doanh, liên kết

Theo Công văn 3888/TCT-CS ngày 29/8/2016 của TCT, trường hợp các khoản thu dịch vụ khám chữa bệnh từ hoạt động liên doanh, liên kết Bệnh viên phải kê khai, nộp thuế TNDN. Do Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp hạch toán đầy đủ doanh thu nhưng không hạch toán được chính xác chi phí nên thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ tính trên doanh thu theo quy định.

 

                                                                                                             3 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

 

 

Tổng hợp điểm mới Thông tư 97/2016/TT-BTC về miễn thuế TNCN

Theo Công văn 3848/TCT-TNCN ngày 23/8/2016 giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 97/2016/TT-BTC. Theo đó, hướng dẫn một số điểm mới về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam như sau: (i) Ngoài Danh sách nhân viên được miễn thuế như quy định cũ thì hồ sơ miễn thuế theo quy định mới yêu cầu thêm Công hàm của cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam và bản sao hợp đồng lao động. (ii) Hướng dẫn cụ thể thời hạn nộp hồ sơ đối với từng trường hợp (trước đây thời hạn nộp hồ sơ cho tất cả các trường hợp chậm nhất là ngày 30/5/2009). (iii) Địa điểm nhận hồ sơ miễn thuế: Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao  thay cho Cục Thuế tỉnh, thành phố như trước đây. (iv) Xác định rõ trách nhiệm của Bộ Ngoại giao trong việc thực hiện thủ tục miễn thuế.

 

Chính sách thuế TNCN

 

Theo Công văn 4076/TCT-TNCN ngày 8/9/2016 của TCT, trường hợp Ông A và Ông B sang Việt Nam làm việc và đã quyết toán về nước năm 2011. Sau đo năm 2013 hai ông quay trở lại Việt Nam làm việc tại Trụ sở điều hành thì Trụ sở điều hành căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của hai ông được ghi trên hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần ( đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần ( đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

2.png

                                                                                                            4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

 

Hướng dẫn mới về thuế suất thuế nhập khẩu

Theo Công văn 8600/TCHQ-TXNK ngày 7/9/2016 của TCHQ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (LTXNK). Theo đó: (i) Hàng nhập khẩu theo Điểm a Khoản 3 Điều 5 LTXNK thì áp dụng mức thuế suất ưu đãi quy định cho từng mặt hàng tại hướng dẫn tại Mục I, II, III Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP. (ii) Hàng nhập khẩu theo Điểm b Khoản 3 Điều 5 LTXNK thì áp dụng mức thuế suất quy định tại các Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các Hiệp định Thương mại tự do.
(iii) Hàng nhập khẩu theo Điểm c Khoản 3 Điều 5 LTXNK (không thuộc các trường hợp nêu trên) thì áp dụng thuế suất thông thường như sau: Đối với các mặt hàng thuộc danh mục quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 36/QĐ-TTg năm 2016 thì áp dụng thuế suất là 5%; Đối với các mặt hàng còn lại thì áp dụng thuế suất bằng 150% mức thuế tương ứng được quy định tại Mục I, II, III Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CP .

 

Điều kiện hưởng thuế NK ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Nhật Bản

 

Theo Nghị định  125/2016/NĐ-CP  ngày 1/9/2016 của CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam theo Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016 - 2019. Theo đó, quy định điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất VJEPA) nếu: (i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này; (ii) Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam; (iii) Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ Công thương quy định; (iv) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.

Ngoài ra, hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam (kể cả hàng gia công) nhập khẩu vào thị

 

trường trong nước được áp dụng thuế suất VJEPA nếu: (i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định này; (ii) Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu VJ.


Nghị định 125/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và thay thế Thông tư 25/2015/TT-BTC .

Triển khai chính sách mới về miễn thuế xuất nhập khẩu

Theo Công văn 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của TCHQ về triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. Theo đó, đề nghị Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chú ý chỉ đạo một số nội dung sau: (i) Đối với hàng hóa xuất khẩu để gia công: cách tính tỉ lệ tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản với chi phí năng lượng trên giá trị sản phẩm làm căn cứ miễn thuế thực hiên theo quy định tại Nghị định100/2016/NĐ-CP. (ii) Đối với hàng hóa có giá trị tối thiểu: miễn thuế cho 01 lần xuất, nhập khẩu nếu có tổng trị giá hải quan dưới 500 nghìn đồng hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp dưới mức 50 nghìn đồng. (iii) Đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan trước 01/9/2016 nếu chưa nộp thuế thì được miễn thuế như sau: Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế, trong đó kê khai rõ số lượng hàng hóa và số tiền thuế thực hiện thủ tục hoàn/không thu thuế; số lượng hàng hóa và số tiền thuế được miễn; Thời gian thực hiện kê khai đến hết ngày 31/12/2016.

 

Áp dụng biểu thuế xuất - nhập khẩu ưu đãi mới từ 01/9/2016

 

Theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo đó, các mặt hàng phân bón thuộc các nhóm hàng 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05 áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu

                                                                                                         5

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3.png

như sau: (i) Nếu có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành phẩm trở lên áp dụng mức thuế suất là 5%. (ii) Các mặt hàng phân bón không thuộc trường hợp nêu trên thì áp dụng mức thuế suất tại biểu thuế xuất khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Một số mặt hàng hóa dầu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo lộ trình từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/12/2016 là 1% và từ ngày 01/01/2017 trở đi là 3% quy định tại mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Ngoài ra, Nghị định còn quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thực hiện cam kết WTO cho các năm 2017, 2018 và từ 2019 trở đi.


Nghị định 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

 

Điều kiện hàng hóa áp dụng thuế suất AIFTA

Theo Nghị định 126/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018 (thuế suất AIFTA). Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AIFTA cần có các điều kiện sau: (i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này; (ii) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định; (iii) Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu (các nước trong Hiệp định) vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định; (iv) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận hàng hóa (C/O) Mẫu AI do Bộ Công Thương quy định.

 

Ngoài ra, trong Biểu thuế ban hành kèm theo Nghị định thì cột Mã hàng và Tên gọi, mô tả hàng hóa được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và phân loại cấp mã 8 hoặc 10 số.


Nghị định 126/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư169/2014/TT-BTC .

 

Chính sách thu tiền thuê đất

Theo Công văn 4052/TCT-CS ngày 7/9/2016 của TCT, trường hợp Công ty A được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà điều hành sản xuất theo Quyết định của UBND Tỉnh; Ngày 10/12/2011, Công ty A có Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà làm việc và dịch vụ thương mại. Trường hợp Công ty đã thực hiện đăng ký với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất chuyển mục đích sử dụng đất từ xây dựng nhà điều hành sản xuất sang xây dựng công trình nhà làm việc và dịch vụ thương mại theo quy định của Luật Đất đai, dự án của Công ty A đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê thì được xét miễn giảm tiền thuê đất.

                                                                                                      6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Xử lý hồ sơ hoàn thuế hàng hóa bị buộc tái xuất

T

 

heo Công văn 8570/TCHQ-TXNK ngày 6/9/2016 của TCHQ, trường hợp hàng nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, do vi phạm bị buộc phải tái xuất ra khỏi Việt Nam trong hồ sơ hoàn thuế không có tờ khai xuất khẩu, Tổng cục Hải quan kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ tái xuất, hồ sơ xử lý vi phạm, các chứng từ và tài liệu có

liên quan; đối chiếu thông tin trong hồ sơ với các thông tin trên hệ thống E-Manifest và các chương trình quản lý của cơ quan hải quan. Kết quả kiểm tra xác định lô hàng nhập khẩu đã nộp thuế, chưa hoàn thành thủ tục hải quan, do vi phạm bị buộc phải tái xuất và đã thực tái xuất ra khỏi Việt Nam thì thực hiện hoàn lại số tiền thuế doanh nghiệp đã nộp theo quy định.

Căn cứ tính thuế trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa hàng SXXK

 

Theo Công văn 8415/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2016 của TCHQ, trường hợp Công ty A đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì khi khai báo chuyển tiêu thụ nội địa trên tờ khai hải quan mới, chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

 

baoinngay22-1-20169.jpg

                                                                                                              7

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VẤN ĐỀ KHÁC

 

Quy định đăng ký sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp vừa & nhỏ

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán đối với hệ thống tài khoản kế toán được thực hiện như sau: (i) Phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện đối với trường hợp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2; sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù. (ii) Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp tại Phụ lục 1 Thông tư này thì không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

 

Ngoài ra cũng theo Thông tư này, BTC hướng dẫn kế toán áp dụng với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong cả nước là công ty trách nhiệm hữu hạn, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. (ii) Đề cập rõ đến các Tài khoản, như là: 111 - Tiền mặt; 112 - Tiền gửi ngân hàng; 121 - Chứng khoán kinh doanh; 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn; 131 - Phải thu của khách hang; 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ; 136 - Phải thu nội bộ; 138 - Phải thu khác; 141 - Tạm ứng; 151 - Hàng mua đang đi đường; 152 - Nguyên liệu, vật liệu; 153 - Công cụ, dụng cụ …

 

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017; thay thế Quyết định 

 

48/2006/QĐ-BTC ; Thông tư138/2011/TT-BTC và bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.

 

Tỷ lệ % tiền chậm nộp thuế

 

Theo Công văn 8237/TCHQ-TNXK ngày 24/8/2016 của TCHQ, mức tính tiền chậm nộp được xác định là 0,03%/ngày tính trên tổng số tiền chậm nộp, hệ thống kế toán tập trung đã cập nhật và thực hiện từ ngày 1/7/2016. Hiện tại, hệ thống kế toán tập trung đáp ứng được việc xác định tiền chậm nộp theo quy định.

Danh mục văn bản kế toán, thuế, hải quan hết hiệu lực một phần

Theo Quyết định 1859/QĐ-BTC ngày 31/8/2016 của BTC, BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm: (i) 01 văn bản thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán: Thông tư183/2013/TT-BTC; (ii) 01 văn bản thuộc lĩnh vực thuế: Thông tư 117/2012/TT-BTC; (iii) 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan: Nghị định 08/2016/NĐ-CP; Quyết định số: 24/2009/QĐ-TTg , 44/2013/QĐ-TTg, 39/2015/QĐ-TTg; Thông tư số: 38/2015/TT-BTC, 191/2015/TT-BTC và  49/2015/TT-BTC; (iv) 07 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm: Thông tư số 124/2012/TT-BTC, 125/2012/TT-BTC, 194/2014/TT-BTC, 135/2012/TT-BTC, 115/2013/TT-BTC, 130/2015/TT-BTC và 52/2016/TT-BTC;  (v) 09 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán: Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC, 212/2012/TT-BTC, 91/2013/TT-BTC, 227/2012/TT-BTC, 197/2015/TT-BTC, 203/2015/TT-BTC, 05/2015/TT-BTC và 11/2016/TT-BTC.

 

                                                                                        8

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hinh thuc tiep can von ODA và vay von uu dai doi voi khu vuc tu nhan - Diem.jpg

Điều kiện dự án được bố trí vốn ODA

 

Theo Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT ngày 8/8/2016 của BKHDT hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi.Theo đó, điều kiện để chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đối ứng là: (i) Thuộc danh mục chương trình, dự án của kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; (ii) Có điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi được ký kết trong thời kỳ kế hoạch 5 năm; (iii) Bảo đảm cân đối đủ nguồn vốn đối ứng hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ tại điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết; (iv) Tuân thủ quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công.


Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 22/9/2016 và thay thế Thông tư01/2014/TT-BKHĐT.

 

hinh-anh-thien-nhien-3d-dep-nhat.jpg

 

                                                                                                                   9

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VĂN BẢN KHÁC

 

Theo Công văn 8648/TCHQ-TXNK ngày 8/9/2016 của TCHQ về việc điều chỉnh danh mục miễn thuế sau khi hàng hóa đã làm thủ tục Hải quan.

 

Theo Công văn 8600/TCHQ-TXNK ngày 7/9/2016 của TCHQ về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

 

Theo Công văn 1739/TXNK-QLN ngày 1/9/2016 về việc ân hạn thuế 275 ngày.

 

Theo Công văn 4082/TCT-KK ngày 8/9/2016 của TCT về việc cấp mã số địa điểm kinh doanh.

 

 

ac 8.png

 

 

 

Văn phòng Hải Phòng

 

Văn Phòng 1 Hà Nội

 

Văn Phòng 2 Hà Nội

Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198

Fax: 031 3736869

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Tầng 3 tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Phòng 505, Tòa nhà  Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, TP.Hà Nội.

Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

 

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng  Hà Nội
Số 2, Ngách 5/14 Đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngVăn phòng  Hải Phòng
Số 16, Lô DO-05, Khu đô thị Việt Phát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngKết nối với chúng tôi
Liên kết