BẢN TIN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ THUẾ PHÁT HÀNH 31/7/2016

ACAC xin gửi tới bạn đọc bản tin đầu tư tài chính và thuế kỳ 31/7/2016


 

Trong số này

 

 

Nội dung                                                                                            Trang

            

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)                                                                   2-3

 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”)                                                   4

 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN                                                                                 5

 

CÁC LOẠI THUẾ KHÁC                                                                                          6

 

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC                                                                                              6-7

 

CÁC VĂN BẢN MỚI                                                                                                  8

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

 

 

Quy định mới về thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT

Theo Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của BTC, BTC hướng dẫn quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, thời hạn giải quyết việc hoàn thuế GTGT được thực hiện như sau: (i) Đối với hồ sơ hoàn thuế (HSHT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Nếu HSHT không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn hoặc chưa đủ thông tin để xác định thì cơ quan thuế (CQT) gửi thông báo cho người nộp thuế (NNT) trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT; Nếu đủ điều kiện hoàn thuế thì CQT ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ HSHT.
(ii) Đối với HSHT thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau: CQT tiến hành kiểm tra tại trụ sở NNT và  ban hành quyết định hoàn thuế trong thời hạn không quá  40 ngày, kể từ ngày nhận đủ HSHT; (iii) Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh chi hoàn thuế cho NNT chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách do CQT chuyển đến.


Thông tư 99/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 13/8/2016 và thay thế Thông tư 94/2010/TT-BTC , Quyết định 2404/QĐ-BTC , Thông tư 150/2013/TT-BTC .


Chính sách thuế GTGT


Theo Công văn 45692/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp Công ty A là doanh nghiệp chế xuất được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất cấp Giấy phép kinh doanh cho phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn, quyền phân phối bán lẻ, thực hiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì từ ngày 25/12/2015 (thời điểm Nghị định số 114/2015/NĐ-CP có hiệu lực) đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam, công ty thực hiện như sau: (i) Công ty có trách nhiệm thay đổi thông

tin đăng ký thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định về việc thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT. (ii) Công ty phải mở sổ kế toán hạch toán riêng doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa tại Việt Nam và bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp chế xuất hoặc thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất để thực hiện hoạt động này. (iii) Khi Công ty bán hàng vào nội địa và khi bán hàng hóa cho các doanh nghiệp chế xuất khác thì Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế theo quy định. (iv) Khi Công ty xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì Công ty thực hiện thủ tục xuất nhập như các doanh nghiệp nội địa khác có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện xuất khẩu theo quy định của Bộ Tài chính.


Thực hiện kê khai, nộp thuế


Theo Công văn 47022/CT-HTr ngày 14/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp hàng tháng, Công ty A được hưởng khoản chi hỗ trợ về tiền lương, thưởng, xăng xe, ăn ca cho nhân viên bán hàng từ Công ty B để đẩy mạnh bán hàng và đảm bảo kinh doanh thì Công ty A phải xuất hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.


Thủ tục bán thanh lý tài sản


Theo Công văn 46431/CT-HTr ngày 12/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp Văn phòng đại diện Công ty A tại Hà Nội là tổ chức không kinh doanh bán thanh lý tài sản là máy móc, thiết bị văn phòng cho các đối tại Việt Nam thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với số tài sản trên. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp trên.


Chính sách thuế GTGT


Theo Công văn 45691/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp Công ty A thực hiện thiết kế và thi công Bể nước cứu hỏa và Hành

                                                                                                       2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lang thoát hiểm của Dự án nhà máy  A kèm theo máy móc thiết bị cho Công ty B là doanh nghiệp chế xuất; nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được áp dụng thuế suất GTGT 0%. Khi thực hiện nhập khẩu máy móc thiết bị vào khu chế xuất để thực hiện dự án công ty lập hóa đơn GTGT theo quy định. Khi Dự án hoàn thành bàn giao, Công ty A lập hóa đơn GTGT theo giá trị công trình không bao gồm phần máy móc thiết bị đã lập hóa đơn. Các nhà thầu phụ khi cung cấp máy móc thiết bị cho công ty thì không được áp dụng thuế suất 0%. Đối với số thuế GTGT đầu vào mà Công ty A đã thanh toán cho các nhà cung cấp trong nước nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định thì công ty được kê khai khấu trừ theo quy định. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN với lô máy móc thiết bị xuất vào khu chế xuất là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.


Kê khai, nộp thuế GTGT


Theo Công văn 45540/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế thì Công ty (chủ dự án đầu tư) phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số

thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.


Thanh toán không dung tiền mặt


Theo Công văn 45543/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp Công ty A đăng ký sử dụng dịch vụ thẻ tín dụng của ngân hàng, thẻ tín dụng được đảm bảo bằng sổ tiết kiệm của Công ty, các khoản thanh toán phát sinh Nợ trên sao kê sử dụng thẻ tín dụng này được Công ty ủy quyền cho Ngân hàng tự động trích tiền từ tài khoản thanh toán của Công ty để thanh toán, tên in trên thẻ là cá nhân Giám đốc Công ty theo hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ hoặc theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ. Việc thanh toán qua thẻ tín dụng nêu trên được coi là đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định để làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Các chi phí liên quan đến thẻ tín dụng gồm: phí phát hành thẻ, phí duy trì thẻ, lãi suất chậm thanh toán của thẻ được tính và chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu đảm bảo hóa đơn, chứng từ theo quy định.

 

                                                                                   3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ  THU NHẬP DOANH NGHIỆP (TNDN)

 


Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN phải nộp

Theo Công văn 45688/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp Ngân hàng A thuê nhà của cá nhân, hộ gia đình thì hồ sơ để Ngân hàng hạch toán chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản, không phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Nếu hợp đồng thỏa thuận Ngân hàng nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để Ngân hàng xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân, không phải lập bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Ưu đãi thuế TNDN

Theo Công văn 45479/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp tính đến hết kỳ tính thuế năm 2015, Công ty đang còn trong thời gian được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa, cao su và khuôn mẫu của Công ty không thuộc trường hợp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nên không thuộc diện được chuyển sang áp dụng thuế suất thuế TNDN 17% kể từ ngày 01/01/2016 theo quy định.


Thuế TNDN đối với lãi tiền gửi có kỳ hạn


Theo Công văn 3059/TCT-CS ngày 8/7/2016 của TCT, trường hợp Công ty A đã hạch toán khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm 2014 vào thu nhập từ hoạt động công nghệ cao để được hưởng ưu đãi, sau đó khi nhận được hướng dẫn của cơ quan thuế, Công ty A đã tự giác kê khai điều chỉnh số thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn năm 2014 và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định thì về việc xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn của Công ty A với lý do bất khả kháng.

 

                                                                              4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)

 

Khấu trừ thuế TNCN


Theo Công văn 45689/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp Trung tâm A có chi trả tiền đối với hợp đồng tư vấn riêng của dự án của Trung tâm cho cán bộ của Trung tâm là cá nhân cư trú ký hợp đồng dài hạn từ 03 tháng trở lên thì khoản thu nhập này được cộng dồn với khoản tiền lương tiền công để tính thuế TNCN và khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần. Trường hợp Ban quản lý Dự án ký hợp đồng tư vấn và trả thu nhập có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo quy định.


Thuế TNCN đối với việc chuyển nhượng vốn


Theo Công văn 45684/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp công ty A được góp vốn bởi các nhà đầu tư là cá nhân không cư trú, khi các nhà đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng vốn thì thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhân (x) với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài theo quy định của Bộ Tài chính. Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế. Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế

chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật theo quy định. Hồ sơ khai thuế của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai thuế theo Tờ khai mẫu số 06/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Xử lý vi phạm hành chính về thuế TNCN


Theo Công văn 45478/CT-HTr ngày 7/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp cá nhân A nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015 (cá nhân tự quyết toán có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế), sau đó ngày 28/4/2016 Cục Thuế Tỉnh có Thông báo về việc có sự chênh lệch số liệu giữa cơ quan Thuế và tờ khai quyết toán trong quyết toán thuế đã nộp, cá nhân A đã đề nghị đơn vị chi trả kiểm tra và cấp lại thư xác nhận thu nhập, đồng thời đã kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế thì việc kê khai bổ sung hồ sơ của cá nhân A là đúng quy định và không bị xử phạt về hành vi khai sai quy định của Bộ Tài chính.


Quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam


Theo Công văn 47940/CT-HTr ngày 19/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp cá nhân A và vợ có nhận được khoản thu nhập từ đầu tư vốn tại Đức nhận cổ tức trả bằng cổ phiếu thì không phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam theo quy định tại Pháp lệnh về quyền ưu đãi ngoại giao ngày 23/8/1993. Trường hợp vợ ông được nhận khoản thu nhập khi hành nghề độc lập về tư vấn viên dinh dưỡng nếu pht sinh tại Việt Nam và mức thu nhập từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên thuộc diện khấu trừ thuế TNCN 10% tại nguồn theo quy định của Bộ Tài chính.

                                                                                5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CÁC LOẠI THUẾ KHÁC

 


Hướng dẫn mới về ưu đãi thuế nhập khẩu


Theo Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của BTC, BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Theo đó, dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại mục A Phụ lục I hoặc thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP được áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu như sau: (i) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP. (ii) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (trừ những dự án sản xuất không được ưu đãi theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Ngoài ra, Thông tư 83/2016/TT-BTC còn hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 

VẤN ĐỀ KHÁC

 


Giảm mức phạt tiền với hành vi làm mất hóa đơn

Theo Nghị định 49/2016/ND-CP ngày 27/5/2016 của CP, hành vi làm mất hóa đơn sẽ chịu mức phạt tiền thấp hơn so với quy định hiện hành tại Nghị định 109/2013/NĐ-CP (từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng). Cụ thể: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu làm mất hóa đơn: (i) Đã phát hành nhưng chưa lập; (ii) Đã lập nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn; (iii) Đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. (Trừ trường hợp mất hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền).


Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí.


                                                                                                 6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồ sơ gia hạn tạm trú cho một số đối tượng người nước ngoài

Theo Thông tư 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 của BNG, BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài (NNN) tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Theo đó, NNN đã được cấp thị thực NG1, NG2 và NG4 nếu có nhu cầu gia hạn tạm trú thì cần thông qua cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh NNN vào Việt Nam gửi hồ sơ thông báo/đề nghị gia hạn tới Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP.HCM. Hồ sơ gồm: (i) Văn bản hoặc công hàm thông báo/đề nghị gia hạn tạm trú. (ii) Hộ chiếu của NNN còn giá trị sử dụng trên 30 ngày so với thời gian xin gia hạn tạm trú. (iii) Tờ khai đề nghị cấp thị thực, đề nghị gia hạn tạm trú có xác nhận và dấu của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh NNN. (iv) Đối với NNN vào Việt Nam thăm thành viên cơ quan đại diện nước ngoài thì kèm theo 01 bản chụp chứng minh thư của thành viên cơ quan đại diện này. (v) NNN là nhân viên hợp đồng đang làm việc tại cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thì kèm theo 01 bản sao hợp đồng lao động hợp lệ.


Thông tư 04/2016/TT-BNG  có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Tiêu chuẩn kiểm toán viên kiểm toán đơn vị lợi ích công chúng

Theo Nghị định 84/2016/ND-CP ngày 1/7/2016 của CP, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Luật kiểm toán độc lập 2011, Kiểm toán viên kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau: (i) Có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trong kỳ chấp thuận được Bộ Tài chính công khai tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán. (ii) Có tối thiểu 24 tháng thực tế hành nghề kiểm toán tại Việt Nam (tính từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán).

 

                 

                                                                                        7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VĂN BẢN KHÁC

 

Theo Công văn 45690/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế.

Theo Công văn 45683/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử lý thu hồi hóa đơn đã lập.

Theo Công văn 45694/CT-HTr ngày 8/7/2016 của Cục thuế TP Hà Nội về việc chính sách thuế quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Theo Công văn 3270/TCT-CS ngày 21/7/2016 của TCT về việc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Theo Công văn 3273TCT-CS ngày 21/7/2016 của TCT về việc quản lý thuế đối với ô tô nhập khẩu theo hình thức quà tặng.

 

ac 8.png

 

 

 

Văn phòng Hải Phòng

 

Văn Phòng 1 Hà Nội

 

Văn Phòng 2 Hà Nội

Số 34A phố Máy Tơ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Tel: 031 3736866/ 3222198

Fax: 031 3736869

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Tầng 3, tòa nhà Sacombank, đường Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel: 04 3556 8636 - Fax: 04 3556 8635

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

Phòng 505, tòa nhà  Ford Thăng Long, số 105 đường Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Tel: 04 3556 8636 Fax: 04 3273 7666

Email: acacvn@acacvn.com

http://acacvn.com

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng  Hà Nội
Số 2, Ngách 26/15 Phố Huy Du, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngVăn phòng  Hải Phòng
Số 16, Lô VP-05, Khu đô thị Việt Phát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngKết nối với chúng tôi
Liên kết