FAX TRANSMISSION (1)

Thông báo về việc lập/hoàn thiện và đệ trình Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016FAX TRANSMISSION

 

To/kính gửi : Board of Directors/Ban Giám đốc

C/c/Đồng kính gửi: Chief Accountant/KTT

The Company/Quý Công ty

 

Total page/Tổng số trang : 03 pages

From/Từ:  Ms Phạm Thị Thúy Hằng

                 Vice G. Director/Phó TGĐ

Anh Consulting and Auditing Co., Ltd

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh

Fax:  (84-313) 736 869 and (84-4) 3556 8635

Date/Ngày: 19/11/2016

To confirm receipt, or if you do not receive all pages, please call: Tran Thi Hang (Tel: 84-313 736 866 ext: 801 or Ngo Tra My (Tel: 84-4 3 5568636 ext: 0)


Comment: Notice on preparation/ completion and submission of 2016 Personal Income Tax (“PIT”) Finalization

Nội dung: Thông báo về việc lập/hoàn thiện và đệ trình Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016

 

Dear Sirs or Madam,  

Kính gửi Quý Ngài,

 

Anh consulting and auditing company would like to extend the most sincere greetings to you. And, we also would like to inform you some information on PIT Finalization for fiscal year 2016 as follows/Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán Anh xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Ngài. Chúng tôi cũng xin thông báo tới Quý Ngài các thông tin liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN năm 2016 như sau:

 

As you are aware, tax on regular income is finalized annually. The tax year is the calendar year and the annual tax returns are to be filed by 31 March for employees of Company/ Như Quý Ngài đã biết, theo quy định thì việc quyết toán thuế TNCN được thực hiện vào cuối mỗi năm. Năm tính thuế là năm dương lịch và tờ khai quyết toán thuế năm được lập và đệ trình không muộn hơn ngày 31/03 hàng năm.

 

In order to ensure sufficient preparation together with accuracy and timely filing the 2016 annual PIT returns for the company’s expatriate as well Vietnamese staff, we would like to inform you some documents and procedures need to be prepared for 2016 PIT finalization as follows/Tuy nhiên, để đảm bảo việc lập hồ sơ Quyết toán thuế TNCN năm 2016 một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Quý Ngài, các chyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam và nhân viên Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới đây là những tài liệu và thủ tục cần thiết cho việc quyết toán thuế TNCN năm 2016 như sau

 

1.      The annual PIT finalization is prepared by company with Form 05/QTT-TNCN (applied for organizations/individuals who pay taxable income from salary, wages) under the Circular No.92/2015/TT-BTC issued on 15/06/2015 by Ministry of Finance/Tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

 

2.      Salary confirmation letter from the parent company providing the following details (Form: 20/TXN-TNCN under the circular No.156/2013/TT-BTC dated 06/11/2013)/Thư xác nhận thu nhập được do công ty mẹ phát hành với chi tiết nội dung theo quy định (Mẫu 20/TXN-TNCN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

 

3.      Assignment letter (if finding new comers during 2016) and/or copy of labor contract/ revised labor contract during 2016 (if any)/Thư bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (nếu mới đến trong năm 2016) và/hoặc Hợp đồng lao động/ hợp đồng lao động sửa đổi trong năm 2016 (nếu có);

 

4.      Working permit if employee is foreigner/Giấy phép lao động nếu lao động là người nước ngoài

 

5.      The copy of house lease contract (if any)/bản phôtô của hợp đồng thuê nhà (nếu có);

 

6.      A copy of utilities receipts (water and electricity) paid by the company during the year 2016/ bản phô tô các chứng từ (điện, nước) đã được công ty thanh toán trong năm 2016;

 

7.      Copies of receipts of monthly PIT payments made during the year 2016 (in oversea and in Vietnam)/ Bản photo các chứng từ nộp thuế TNCN hàng tháng trong năm 2016 (tại Việt Nam và nước ngoài);

 

8.      Confirmation of tax paid in Oversea in 2016 that issued by oversea tax office/Thư xác nhận thuế đã nộp tại Nước ngoài trong năm 2016 do cơ quan thuế nước ngoài ban hành.

 

9.      Copy of Payment vouchers for income received in VN and oversea (applied for VN and expats)/Chứng từ thanh toán thu nhập nhận được tại Việt Nam và Nước ngoài (áp dụng cho chuyên gia và người Việt Nam).

 

10.  Copy of Payment vouchers of compulsory insurance made during the year in VN and oversea (applied for VN and expats)/Chứng từ thanh toán tiền Bảo hiểm bắt buộc đã thanh toán trong năm tại Việt Nam và Nước ngoài (áp dụng cho chuyên gia và người Việt Nam).

 

11.  Any receipt paid by the company for your other benefits/Các chứng từ thanh toán khác có liên quan đến các khoản thu nhập khác/thưởng

 

12.  Summary of days in and days out of Vietnam included the date you started your assignment in Vietnam/Tổng số ngày đi và đến Việt Nam bao gồm cả ngày bắt đầu bổ nhiệm tại Việt Nam;

 

13.  Copy of passport/Phôtô hộ chiếu.

 

14.  Authorized PIT Finalization Form No 02/UQ-QTT-TNCN under the Circular No.92/2015/TT-BTC issued on 15/06/2015 by Ministry of Finance/Ủy quyền Quyết toán thuế theo Mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo TT92/2015/TT-BTC ngày 16/05/2015

 

15.  Dossier for family deduction of expats (certificate of birth, evidence to prove as relationship, certification issued by VN school that the children studying …) and PIT tax code of dependent/Hồ sơ giảm trừ gia cảnh của các chuyên gia (giấy khai sinh, bằng chứng để chứng minh mối quan hệ, chứng nhận của đại diện các trường hợp về việc con các chuyên gia đang có theo học tại trường tại Việt Nam,…) và Mã số thuế TNCN đối với người phụ thuộc.

 

Please be noted that all presented documents should be applied for one expat/Quý công ty lưu ý các tài liệu nêu trên là áp dụng cho 1 chuyên gia.

 

We would appreciate if you could send us the above as soon as possible for us to proceed with the preparation of the 2016 PIT finalization/Chúng tôi mong sớm nhận được các tài liệu liệt kê nêu trên để chúng tôi thực hiện lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016.

 

Should you have any questions or need further discussion, please do not hesitate to contact us/Nếu Quý Ngài cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

 

Yours sincerely,

Trân trọng,

 

 

 

 

_________________

Phạm Thị Thúy Hằng

Vice G. Director

Phó Tổng Giám Đốc

 

 

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng  Hà Nội
Số 2, Ngách 5/14 Đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngVăn phòng  Hải Phòng
Số 16, Lô DO-05, Khu đô thị Việt Phát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngKết nối với chúng tôi
Liên kết