FAX TRANSMISSIONS (3)

Thông báo về việc tham gia chứng kiến kiểm kê phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2016.


tieu de 02.jpg

 

FAX TRANSMISSIONS

 

Gửi (To)           : Ban Giám đốc/Board of Directors

Đồng KG (C/c): Kế toán trưởng/Chief accountant

Quý công ty/ The company

 

 

Tổng số tờ/Total page (including this): 02 pages

Từ (From):  Ms. Phạm Thị Thúy Hằng

                    Phó Tổng Giám đốc/Vice G. Director

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Anh

(Anh Consulting and Auditing Company)

Fax :  (84-4) 3556 8635

Ngày (Dated):    19/11/2016

To confirm receipt, or if you do not receive all pages, please call: Tran Thi Hang (Tel: 84-313 736 866 ext: 801 or Ngo Tra My (Tel: 84-4 3 5568636 ext: 0)

 

Nội dung: Thông báo về việc tham gia chứng kiến kiểm kê phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2016.

Ref.: Schedule on stocktaking Observation as at 31 Dec., 2016.

                              

­   -  Căn cứ vào Luật kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Pursuant to Law on Accounting No. 03/2003/QH11 issued on 17th June 2003;

 

­   - Căn cứ Luật số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 về Kiểm toán độc lập, có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 và Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;

Pursuant to Law on 67/2011/QH12 issued on 29th March 2011 on independence audit, effective since 1/1/2012 and Decree No. 17/2012/NĐ-CP dated 13 March 2012 stipulating some articles on  Audit law;

 

Việc đối chiếu xác nhận số dư công nợ, tiền gửi ngân hàng, kiểm kê tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định là công việc bắt buộc trước khi lập Báo cáo tài chính. Vì vậy, để phục vụ tốt cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và cung cấp một cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi về số dư các khoản mục công nợ, tiền gửi ngân hàng, tiền mặt, hàng tồn kho và tài sản cố định được trình bày trên Báo cáo tài chính của Quý Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Kính đề nghị Quý Công ty tạo điều kiện cho chúng tôi phối hợp cùng Quý Công ty tham gia chứng kiến công tác kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định và hàng tồn kho của Quý Công ty tại thời điểm nêu trên. Đồng thời, cung cấp cho chúng tôi danh mục số dư công nợ theo từng đối tượng, số dư tiền gửi ngân hàng mà Công ty có tài khoản giao dịch và số dư các khoản đầu tư tài chính... tại thời điểm 31/12/2016 để chúng tôi thực hiện thủ tục gửi thư xác nhận công nợ.

 

The reconciliation and confirmation on the balance of liabilities, bank balance, cash in hand, stocks and fixed assets is compulsory procedures before preparing the annual financial statements. Therefore, in order to have the best conduction of audit of 2016 financial statements and provide the reasonable basis for our opinion on the balance of , cash in bank, cash in hand, stocks and fixed assets presented in the company’s financial statement ended 31/12/2016, we would like the company to co-ordinate and facilitate us to complete successfully our mission as observation of stocktaking for cash in hand, fixed assets and stocks as at 31/12/2016. Concurrently, we would like you to provide the list on balance of liabilities, receivable with specific names of creditors and debtors, bank balance and name and long-term financial investments,… as at 31/12/2016 for our arrangement of sending the reconciliation and confirmation letter.

 

Để thuận tiện cho việc sắp xếp kế hoạch và bố trí nhân sự, kính đề nghị Quý Công ty thông báo cho chúng tôi biết dự kiến kế hoạch, địa điểm kiểm kê và dự kiến kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 (chậm nhất trước ngày 20/12/2016).

In order to facilitate us in assignment of auditor to join the observation of the company’s stocktaking, we would like you to confirm your proposed schedule, location of  stocktaking and schedule for audit field works for fiscal year 2016 (no later than 20/12/2016).

 

Xin liên hệ và thông báo trực tiếp với chúng tôi

Please kindly contact and inform to us

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty!       

Thank you for your co-operation

 

 

 Nơi nhận/Receivers:

-          Như trên/As above

-          Lưu VP/ Filed

 

ANH CONSULTING AND AUDITING CO., LTD

Vice General Director

 

 

 

 

 

   Pham Thi Thuy HangKích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Văn phòng  Hà Nội
Số 2, Ngách 5/14 Đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngVăn phòng  Hải Phòng
Số 16, Lô DO-05, Khu đô thị Việt Phát, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (84-24) 3556 8636  hoặc điện thoại tiếp nhận thông tin 0977 730 088 Mr Tuấn HoàngKết nối với chúng tôi
Liên kết